Бизнес Английски

Бизнес Английски

Cambridge English: Business Certificates (BEC)

Сертификатите на Кеймбридж по бизнес английски включват три нива: BEC Preliminary, BEC Vantage и BEC Higher и са от изключителна полза за всички, които искат да работят в международни компании в България и чужбина, както и за желаещите да се обучават по бизнес програми във висшите учебни заведения.

BEC Preliminary съответства на ниво B1 по Общоевропейската езикова рамка. Сертификатът удостоверява, че можете да провеждате кратки телефонни разговори, да разбирате графики и таблици и да водите кратка бизнес кореспонденция.

Изпитът се състои от 3 части:

 1. Reading and Writing (четене с разбиране и писане) – 1 час и 30 минути
 2. Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 3. Speaking (говорене) – 12 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

BEC Vantage съответства на ниво B2 по Общоевропейската езикова рамка и като ниво на трудност съвпада с Cambridge English: First. За да премине успешно изпита, кандидатът е необходимо да притежава умения за водене на бизнес кореспонденция на ниво над средното, да чете и разбира статии в бизнес списания и да се изразява свободно на бизнес срещи.

Изпитът се състои от 4 части:

 1. Reading (четене с разбиране) – 1 час
 2. Writing (писане) – 45 минути
 3. Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 4. Speaking (говорене) – 14 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

BEC Higher съответства на ниво C1 по Общоевропейската езикова рамка и показва, че владеете английския език на ниво напреднали. Сертификатът удостоверява, че може да участвате с увереност в презентации, конференции и бизнес срещи, да водите бизнес кореспонденция на висок стил и да общувате с лекота със своите бизнес партньори.

Изпитът се състои от 4 части:

 1. Reading (четене с разбиране) – 1 час
 2. Writing (писане) – 1 час и 10 минути
 3. Listening (слушане с разбиране) – 40 минути
 4. Speaking (говорене) – 16 минути (Кандидатите полагат устния изпит с друг кандидат или в група от трима.)

Училища Максимум предлагат специализирани курсове за изпитите BEC. Подготовката включва 120 учебни часа, като обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели и включва работа с учебна литература, която изцяло следва формата на изпита. В учебната програма влиза и пробен изпит с цел проследяването на напредъка на учащия в овладяването на езика и съвети за явяването му на реалния изпит.

Кандидатите могат да избират между хартиен и компютърен формат на изпита.

Списък с дати и цени за явяване на BEC в Изпитен център Максимум

Контакти

Пловдив - ул. Цар Асен 10

  • dummy+359 88 214 5345

София - ул. "Солунска" 8

Бюлетин

Бъдете винаги информирани относно важни събития и оферти!

Search